Diensthoofd Personeel en Onderwijs

Logo Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieters-Leeuw

Taken en verantwoordelijkheden

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw gaat over tot de aanwerving van een diensthoofd dienst Personeel en Onderwijs (m/v) - voltijdse prestaties (38/38)  - A1a-A2a-niveau – statutair verband

Het diensthoofd Personeel & Onderwijs staat onder de hiërarchische leiding van het afdelingshoofd Interne Zaken aan wie rechtstreeks wordt gerapporteerd.
 
De personeelsdienst staat in voor het HRM-beleid en het personeelsbeheer en heeft tot algemeen doel de voorwaarden te scheppen om de personeelsleden optimaal te laten functioneren en groeien.
 
De dienst onderwijs staat in voor de uitbouw van een degelijk gestructureerd en pedagogisch verantwoord gemeentelijk basis- en deeltijds kunstonderwijs. Deze dienst staat eveneens in voor de stimulering van een harmonieuze samenwerking tussen alle scholen van de andere netten gelegen op het gemeentelijk grondgebied.

Profiel kandidaat

Voorwaarden
Taalvoorwaarde: je moet voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 
Nationaliteitsvoorwaarde: onderdaan zijn van de EER of van de Zwitserse Bondsstaat.
 
Diploma: je beschikt over een masterdiploma, of een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van 2 cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs.
 
Selectieprocedure & werfreserve
De betrekking wordt begeven bij procedure van aanwerving, bevordering en externe mobiliteit.
Indien je geslaagd bent voor de vergelijkende selectieprocedure word je volgens je behaalde resultaat opgenomen in een werfreserve. Deze werfreserve heeft een geldigheidsduur van 1 jaar en kan max. verlengd worden met 2 jaar. De selectieprocedure gaat door in het voorjaar.

 

Geboden wordt

Ons aanbod
Een uitdagende en boeiende job. De ruimte om met het team vernieuwende ideeën uit te werken en samen te zorgen voor de positieve uitstraling van onze gemeente. Begeleiding en omkadering voor een goede start. Een aantrekkelijk loon waarbij relevante beroepservaring wordt gevalideerd.  Maaltijdcheques, tussenkomst in woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietspremie, hospitalisatieverzekering.
 

Meer informatie

Infobundel
Wens je meer te weten over de functie en de voorwaarden? Dan kan je een infobundel downloaden op onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures of opvragen bij Sandra Vandevelde ( 02/371 63 46, e-mail personeelsdienst@sint-pieters-leeuw.be.
 
Solliciteren
Vul het sollicitatieformulier digitaal in via onze website www.sint-pieters-leeuw.be/vacatures, en laad je diploma samen met je motivatiebrief op.
Indien je niet beschikt over internet kan je het sollicitatieformulier (op te vragen bij de personeelsdienst) samen met een kopie van je diploma en een motivatiebrief opsturen per post gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Pastorijstraat 21 te 1600 Sint-Pieters-Leeuw of geef ze tegen ontvangstbewijs af op de personeelsdienst/gemeentebestuur.
E-mailen mag ook: sollicitatie@sint-pieters-leeuw.be
 
De poststempel of de ontvangstdatum van het e-mailbericht/digitaal sollicitatieformulier geldt als bewijs.
 
Op 21 februari 2018 sluiten we deze vacature af en aanvaarden wij voor deze functie geen kandidaturen meer.

Synoniemen jobtitel

diensthoofd

Solliciteer nu Verstuur job via e-mail

Misschien passen deze jobs ook bij jou